Arkin Voordeur

De Voordeur van Arkin

De Arkin Voordeur is de eerste stap naar een beter mentaal welzijn. De Arkin Voordeur, bestaat uit vier onderdelen met als doel het voorkomen dat mensen mentaal ziek(er) worden en indien nodig hen naar passende zorg en ondersteuning te begeleiden. 

  •  Preventie Volwassenen en Ouderen 
  •  POH-GGZ 
  • Centrale Aanmelding Arkin (CAA) 
  • Centraal Bureau Plaatsing (CBP)

Wij begeleiden en ondersteunen cliënten, naasten, verwijzers en ketenpartners.

De Voordeur als expertisecentrum

We werken nauw samen met UMC Amsterdam voor onderzoek ‘de Academische werkplaats.’ Samen onderzoeken hoe we de beste zorg kunnen leveren. Hoe we kunnen voorkomen dat mensen doorglijden naar de specialistische GGZ.

De 4 onderdelen van de Voordeur: 

Centrale Aanmelding Arkin

Alle aanmeldingen via 1 loket, dat is hoe Arkin georganiseerd is. Huisartsen verwijzen hun patiënten naar Arkin via de Centrale Aanmelding Arkin (CAA). Hier worden alle verwijzingen beoordeeld en worden patiënten geplaatst bij het meest geschikte specialisme. CAA geeft adviezen aan verwijzers/huisartsen, cliënten, naasten en collega's. Periodiek maken wij de Instroom- en wachttijdenrapportages.


Centraal Bureau Plaatsing (CBP)

De CBP is voor de interne doorverwijzing van cliënten van Arkin. Als een cliënt tijdelijk extra zorg nodig heeft, proberen we dat het zo veel mogelijk ambulant te organiseren. Als er tóch een opname nodig is, dan willen we dat snel en efficiënt regelen.

Preventie volwassenen en ouderen

Arkin Preventie Volwassenen staat klaar voor iedereen die zelf last heeft van lichte psychische klachten (zoals stress, somberheid of angst) of betrokken zijn bij iemand met een psychische kwetsbaarheid.  

Wij bieden informatie en steun in de vorm van persoonlijke adviesgesprekken, voorlichtingen, cursussen en (zelf)hulp. Ons aanbod richt zich specifiek op het versterken van de eigen psychische gezondheid, zodat kan worden voorkomen dat klachten verergeren. Arkin heeft een eigen e-health platform mijnihelp.nl voor gratis digitale ondersteuning, testen, zelfhulpcursussen en meer. 

Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH-GGZ)

De Praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) werkt vanuit de huisartsenpraktijken in Amsterdam en omstreken. Zij kunnen in sommige gevallen voorkomen dat patiënten specialistische GGZ nodig hebben en daarnaast ondersteunen zij de huisarts dat patiënten passende zorg en ondersteuning krijgen.


Video: De Voordeur van Arkin

Lef

Verbinding

Nieuwsgierig

Hoe wij werken

Elk onderdeel van de Voordeur werkt met een eigen team. Er wordt zoveel mogelijk vrijheid geboden om je werk goed te kunnen combineren met je privé situatie. Onze kantoren staan midden in het bruisende Amsterdam.

Wat zeggen medewerkers over De Voordeur?  


Waarom het werken bij de Voordeur zo bijzonder is

'Veel vrijheid om mijn werk in te richten zoals ik het wil'

Floor Steenge, POH-GGZ: "Je bent het eerste aanspreekpunt voor een diverse doelgroep met uiteenlopende klachten. Het is waardevol om samen met de patiënt/cliënt te kijken naar wat er beter kan, middels (vaak) kleine stappen. Zo blijkt dat je op korte termijn al veel kunt bereiken. In sommige gevallen is zelfs een doorverwijzing naar de sGGZ overbodig en heeft de patiënt/cliënt voldoende handvatten en adviezen om toe te passen in het dagelijkse leven. Zo kunnen de nodige uitdagingen het hoofd geboden worden. Juist het vrijwillige en ongedwongen kader kan voor veel betekenis zorgen bij de populatie. Samen vorm je als De Voordeur de schakel in het geven van passende zorg, en probeer je zo goed mogelijk de patiënten/cliënten te ‘empoweren’ waar dat mogelijk is."


Enthousiast? Vragen?
Neem contact op met mij.


Thijs van Woudenberg

Bel +31621550646

Of mail thijs.van.woudenberg@arkin.nl