Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Bij Arkin hechten wij veel waarde aan Diversiteit & Inclusie (D&I). Daarom hebben wij een werkgroep Diversiteit & Inclusie die zich bezighoudt met cliëntenzorg en een werkomgeving waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Aandacht voor D&I is daarbij vanzelfsprekend. Ontdek wat voor mooie initiatieven er binnen Arkin zijn op het gebied van D&I!


Charter Diversiteit

In 2021 ondertekende Arkin als eerste ggz-instelling in Nederland het Charter Diversiteit. In het Charter heeft Arkin uitdagingen omschreven op het gebied van D&I in de cliëntenzorg en op de werkvloer.

D&I team

Het doel van dit team is om een bijdrage te leveren aan cliëntenzorg en een werkomgeving waarin (aandacht voor) Diversiteit & Inclusie vanzelfsprekend is. Wij vinden dat iedereen erbij hoort en dat dat zichtbaar moet zijn in onder meer ons personeelsbestand, wervingsactiviteiten, zorgaanbod en communicatie.

Rapport 'Kleuren van Arkin'

Twee keer is het rapport ‘Kleuren van Arkin’ aan de Raad van Bestuur uitgereikt. Dit rapport geeft door middel van interviews en berichten inzicht wat er in het afgelopen jaar allemaal binnen Arkin gebeurd is op het gebied van Diversiteit & Inclusie. Zowel op organisatieniveau als in de cliëntenzorg. Het rapport van 2022 vind je hier. Het laatste rapport (2023) bekijk je hier.

Arkin's LHBTIQ+ netwerk

In de zomer van 2022 vond het eerste Pride-event plaats voor de medewerkers van Arkin. Omdat dit zo’n groot succes was, werd toen besloten om een netwerk op te richten voor de LHBTIQ+ collega’s en cliënten. Met het netwerk willen we verbinden en streven we naar verdere acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap binnen Arkin. De naam van het netwerk is Arkin Pride.

Amsterdam Canal Parade

In augustus 2023 voer de Arkinboot vol trots over de Amsterdamse grachten tijdens de Canal Parade. Arkin werd tijdens de boottocht vertegenwoordigd door een divers samengestelde groep van maar liefst 80(!) trotse collega’s. De boodschap die wij als organisatie uitdroegen, was: ‘We see you’. Want Arkin heeft oog voor de mentale gezondheid van iedereen. Dit was een waardevolle stap in de richting van een nog diversere en inclusievere samenleving.