Opleidingen tot Psychiater

De opleiding tot psychiater bij Arkin is breed van opzet en geeft gestalte aan de rol van Arkin als gespecialiseerde GGZ instelling voor psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. In de opleiding is veel aandacht voor de contextuele invloed op de manifestatie van psychopathologie, de spoedeisende psychiatrie en het psychotherapeutisch perspectief op de psychiatrie. De focus ligt op de ‘complex mental disorders’ gekenmerkt door vele vormen van comorbiditeit.

Als psychiater van Arkin ben je in staat gedifferentieerd en cultuur sensitief behandelcontacten aan te gaan en kun je goed opereren in verschillende vormen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, inclusief de beleidsmatige aspecten daarvan.

Arkin is onderverdeeld in 11 specialismen. Dat maakt het mogelijk dat je je als aios kunt verdiepen in veel onderdelen van de psychiatrie en hierin ook zelf keuzes kunt maken.

Bij Arkin starten jaarlijks zes à zeven nieuwe aios. Het algemene deel bestaat uit klinische afdelingen voor acute opname, vervolgbehandeling of ouderen. Daarna volgt een poliklinisch jaar. Profileringstages zijn er op het gebeid van persoonlijkheidsstoornissen en psychotherapie (NPI), spoedeisende psychiatrie (SPA), verslaving (Jellinek), forensische psychiatrie (Inforsa), ouderen, kind- en jeugdpsychiatrie, eetstoornissen (Novarum), trauma (Sinaï) en beleid/ BGD.

De profileringsstages worden ook veel door aiossen van andere opleidingsinstellingen gevolgd.

De opleidingsroutes worden bepaald door de stageringsmogelijkheden binnen Arkin, de competentie en belangstelling van de aios, uiteraard binnen het kader van de opleidingseisen psychiatrie van de RGS (Registratie Geneeskundig Specialisme). De stage consultatieve psychiatrie kan worden gevolgd op het OLVG of een ander algemeen ziekenhuis.

Opleider: dr. Rien Van, plv opleider dr. Mariken de Koning

Meer weten?  download de factsheet psychiater of  stuur de factsheet door.

Arkin Opleiding Psychiatrie, Tel.: 020 – 590 44 40 of  stuur e-mail

Er is een constante vacature voor keuzestages.