Opleiding tot psycholoog

Post-masteropleidingen tot psycholoog

Arkin wil tot de top van de ggz-aanbieders behoren, ook wat de psychologen opleidingen betreft. Om daarbij aan te sluiten hebben onze opleidingen de mogelijkheid om met diverse doelgroepen te werken. Zo kan iemand die de opleiding tot GZ-psycholoog volgt het eerste jaar werkzaam zijn binnen de curatieve zorg en het tweede jaar bij een forensische polikliniek. Hiermee hopen wij een brede basis te leggen voor het vakmanschap dat nodig is om later als behandelaar de best mogelijke zorg te kunnen leveren’.

Arkin kent de volgende opleidingen:

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog ben je een breed inzetbare gedragswetenschapper in de geestelijke gezondheidszorg. Je verricht psychodiagnostiek en voert – veelal kortdurende – psychologische behandelingen uit. Meer weten?
Download de factsheet gezondheidszorg psycholoog. 

De opleiding tot klinisch psycholoog

Arkin biedt een 4-jarige praktijkopleiding aan, die in combinatie met het cursorische deel, dat door de Rino Noord Holland verzorgd wordt, leidt tot de klinisch psycholoog met BIG-registratie (art. 14). Meer weten?
Download de factsheet klinisch psycholoog.

De opleiding tot psychotherapeut

Arkin biedt een 3-jarige opleiding tot psychotherapeut. De opleiding staat open voor reeds geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en leidt op tot psychotherapeut met BIG-registratie (art. 3). Het cursorische deel van de opleiding wordt verzorgd door de Rino Noord Holland. Meer weten?
Download de factsheet psychotherapeut.

Vacatures voor opleidingsplaatsen binnen Arkin kun je vinden op de website van RINO.

Voor informatie over de praktijkopleidingen bij Arkin kun je contact opnemen met mevrouw W. Goenee, P-opleider Arkin: wieneke.goenee@arkin.nl.