Over ons

Werken bij Arkin

Arkin biedt, met 11 specialismen, hoogwaardige geestelijk gezondheidzorg aan ruim 40.000 cliënten. Elk behandel- en expertisecentrum  heeft zijn eigen specialisatie. Mensen met verschillende vormen van problematiek kunnen terecht bij ruim 70 locaties in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Onze elf specialismen behandelen cliënten met verslaving, depressies, trauma’s of ernstige (ook meervoudige) psychiatrische aandoeningen. We werken preventief en zijn zichtbaar in de wijk.

Onze specialismen werken nauw samen en zetten stevig in op digitale zorg, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee bieden wij efficiënt, doeltreffend en betaalbaar continue zorg en integrale behandelingen voor elke vraag in de ggz. We bundelen onze krachten met anderen, zoals ketenpartners, gemeente, politie en woningbouwverenigingen. Samen werken we aan een betere toekomst van onze cliënten en hun naasten.

Rookvrije ggz

Arkin werkt samen met haar collega’s en cliënten aan een rookvrije omgeving. We streven ernaar om dit in 2025, in lijn met het Nationaal Preventieakkoord, te behalen in en rondom onze locaties.